ออกแบบ   บริการด้านระบบความเย็นแบบ
ครบวงจร  ทั้งวางระบบ   Chiller,  Air Cooled Chiller,
Water Cooled Chiller ระบบห้องเย็นระบบปรับอากาศ
ระบบหล่อเย็นอุตสาหกรรม ระบบท่ออุตสาหกรรม  

         ผลิต-จำหน่าย    ผลิตตามความ                      ต้องการและงบประมาณของลูกค้า โดยคำนึง
 ถึงการใช้งานจริงให้ประหยัดพลังงาน ใช้งาน
 ง่าย อุปกรณ์ทุกตัว   มีมาตรฐานคุณภาพสูงมี
 สต๊อคอุปกรณ์พร้อม  สะดวกในการซ่อม

      ติดตั้ง สะดวกในการติดตั้ง ดูแลรักษาง่าย 
สะดวกในการติดตั้งดูแลรักษาง่าย ติดตั้งได้ทั้งงาน
กลางแจ้ง และงานภายในอาคาร เรามีทีม Service
คอยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม.
     
     ดรีม ชิลเลอร์ ซิสเท็ม  
      ดำเนินธุรกิจด้านระบบทำความเย็น  สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม   แบบครบวงจร โดยผลิตและจัดจำหน่ายระบบปรับอากาศและ  ระบบปรับอุณหภูมิน้ำเย็นเพื่อใช้สำหรับกระบวนการผลิต  เป็นระยะเวลากว่า  20  ปี  ซึ่งผ่านงานที่มีความหลากหลายและแตกต่างในแต่ละอุตสาหกรรม  ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถสนับสนุนการทำงานของกลุ่มโรงงานและอุตสาหกรรม
   
ได้ทุกประเภทด้วยทีมงานพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอีกทั้งทีมวิศวกรซึ่งเน้นการออกแบบเพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการกล่าวคือ  มุ่งออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ช่วยประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งถือเป็นต้นทุนที่มีผลต่อกำไรของผู้ประกอบการมากที่สุด  รวมถึงการบริการหลังการขายอย่างครบวงจร  ออกแบบ ผลิต และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดต่างๆ ผลิต ตามความต้องการและงบประมาณของลูกค้า บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคคลากร เครื่องจักรและเทคโนโลยี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ตอบสนองความต้องการ   ของลูกค้าทุกระดับด้วยความเสมอภาค และราคายุติธรรม ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการลดภาวะโลกร้อน มุ่งเน้นให้พนักงานมีความเป็นเจ้าของร่วมกับองค์กร
  
 
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน เพื่อขออนุญาตินำเสนอการให้บริการที่ครบวงจรโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ บริการด้านระบบหล่อเย็น ระบบทำความเย็นทุกชนิดและเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ปรับปรุงและดัดแปลง ระบบควบคุม ย้ายตำแหน่งติดตั้งพร้อมบริการด้านอะไหล่ ฯลฯ
                    โดยทีมงานวิศวกร และทีมช่างเทคนิค ที่มีประสบการณ์ 
                                              เพื่อให้คำปรึกษา 
                 พร้อมบริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง
 
หจก. ดรีมชิลเลอร์ซิสเท็ม
  Website:       www.dreamchiller.com
  Facebook:     www.facebook.com/dreamchiller 
  Email:            nuy_rpd@hotmail.com
                       sale@dreamchiller.com
   Call :              02   8888 491,   086 379 4423
                       091 781 0881,   097 101 5668         
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1 ระบบทำความเย็น ( REFRIGERATION SYSTEM )
       1.1 ระบบปรับอากาศ ( AIRCONDITION SYSTEM )
       1.2 ระบบปรับอุณหภูมิน้ำเย็น ( CHILLER SYSTEM )
       1.3 ระบบหล่อเย็นอุตสาหกรรม ( INDUSTRIAL COOLING SYSTEM )
       1.4 ระบบความเย็นอุณหภูมิต่ำ ( BRINE CHILLER OPERATED T - 60 องศา )
       1.5 ห้องเย็นสำหรับเก็บ ( COLD STROGE ROOM OPERATED TEMP T – 30 องศา )
2 ระบบท่อ ( PIPES SYSTEM )
       2.1 ระบบท่อน้ำ ( WATER PIPES SYSTEM )
       2.2 ระบบท่อลม ( AIRDUCT SYSTEM )
3 ระบบดับเพลิง ( FIRE PROTECTION SYSTEM )
4 ระบบประหยัดพลังงานไฟ้ฟ้า ( ENERGY SAVIMG
         

Compressor ติดตั้ง ซ่อมปรับปรุง จำหน่าย ทุกยี่ห้อ

Compressor ติดตั้ง ซ่อมปรับปรุง จำหน่าย ทุกยี่ห้อ คอมเพรสเซอร (Compressor) ในระบบทําความเย็นมีเพื่อจุดประส

Condenser

Condenser

Air Cooled Chiller

Air Cooled Chiller เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็นชนิดระบายความร้อน ด้วยน้ำ ผลิต Water Cooled Chiller ตั้งแต

Compressor

Compressor : จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมปรับปรุง ย้าย Compressor ทุกยี่ห้อ มีอุปกรณ์สต็อกสะดวกในการซ่อม มีทีมงานผ

Compressor ติดตั้ง ซ่อมปรับปรุง จำหน่าย ทุกยี่ห้อ

Compressor ติดตั้ง ซ่อมปรับปรุง จำหน่าย ทุกยี่ห้อ คอมเพรสเซอร (Compressor) ในระบบทําความเย็นมีเพื่อจุดประส

Condenser

Condenser

Air Cooled Chiller

Air Cooled Chiller เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็นชนิดระบายความร้อน ด้วยน้ำ ผลิต Water Cooled Chiller ตั้งแต

Compressor

Compressor : จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมปรับปรุง ย้าย Compressor ทุกยี่ห้อ มีอุปกรณ์สต็อกสะดวกในการซ่อม มีทีมงานผ

 Air Cooled Chiller

สินค้าหน้าแรก

 • ราคา 1,000.00 บาท
  จาก 1,000.00 บาท

  23 มีนาคม 2017

  11

 • ราคา 1,000.00 บาท
  จาก 1,000.00 บาท

  23 มีนาคม 2017

  9

 • ราคา 1,000.00 บาท
  จาก 1,000.00 บาท

  23 มีนาคม 2017

  29

 • ราคา 1,000.00 บาท
  จาก 1,000.00 บาท

  23 มีนาคม 2017

  9

 • ราคา 1,000.00 บาท
  จาก 1,000.00 บาท

  23 มีนาคม 2017

  10

 • ราคา 1,000.00 บาท
  จาก 1,000.00 บาท

  23 มีนาคม 2017

  9

 • ราคา 1,000.00 บาท
  จาก 1,000.00 บาท

  23 มีนาคม 2017

  9

 • ราคา 1,000.00 บาท
  จาก 1,000.00 บาท

  23 มีนาคม 2017

  10

 • ราคา 1,000.00 บาท
  จาก 1,000.00 บาท

  23 มีนาคม 2017

  10

 • ราคา 1,000.00 บาท
  จาก 1,000.00 บาท

  23 มีนาคม 2017

  10

 • ราคา 1,000.00 บาท
  จาก 1,000.00 บาท

  23 มีนาคม 2017

  10

 • ราคา 1,000.00 บาท
  จาก 1,000.00 บาท

  23 มีนาคม 2017

  10

 • ราคา 0.00 บาท
  จาก 0.00 บาท

  23 มีนาคม 2017

  10

 • ราคา 0.00 บาท
  จาก 0.00 บาท

  23 มีนาคม 2017

  4

Engine by